پروژه های ما

پروژه پاسداران

POTAIN-H30/30

پروژه مسکونی کارکنان شهرداری

POTAIN-7/43

پروژه مسکونی مهاجر

POTAIN-6/43

پروژه بیمارستان قائم

POTAIN-6/43

پروژه مسکونی کارکنان دارائی

POTAIN-6/46

پروژه مسکونی هاشمیه

POTAIN-7/44

پروژه مسکونی کارکنان دارایی

POTAIN-7/44

پروژه تجاری اقامتی ضامن

POTAIN-315D

پروژه مسکونی الهیه

POTAIN-E10 14

پروژه پارک کوهسنگی

POTAIN-H3/36

پروژه تجاری اقامتی ضامن

POTAIN-H3/263

برج مسکونی مانیا

POTAIN-H30/23

پروژه مسکونی کفایی

POTAIN-MC 85

پروژه موج های آبی فاز 2

HONGDA-QTZ300

پروژه پارک کوهسنگی

POTAIN-K30/30

پروژه اطلس مال

POTAIN

پروژه مسکونی کارکنان دارائی

POTAIN-FO 23

پروژه ارغوان

POTAIN-K30/30

برج های مسکونی شارین

POTAIN-K30/30

برج های مسکونی شارین

POTAIN-K30/30

پروژه ارکیده

POTAIN-K30/30

پروژه ارکیده

POTAIN-K30/30

پروژه مرکز خرید آفتاب

POTAIN-H30/30

پروژه ولنجک

POTAIN-H30/30


عضویت در خبرنامه:


  • برای آگاهی از آخرین قیمت ها با ما تماس بگیرید
  • تلفن: 09121197217 ایمیل: info@potainmahan.com